Prissättning

Priser och paket

Som kund förstår vi att ni har ett behov att så snart som möjligt veta vad kostnaden för att ha pyroteknik under ett evenemang kommer vara. Det är dock oerhört svårt från vårt håll att sätta ett realistiskt pris utan att först diskutera igenom vad för effekter ni vill ha. Hur mycket effekter ni vill ha. Hur mycket riggning som kommer behövas för att få alla effekter där de ska vara, och för att kunna avfyra dem på ett säkert sätt.

Denna sida kommer ge en grov uppskattning om priser i form av olika paket. Ett paket är inte en färdig produkt ni kan köpa med ett färdigt innehåll. Det är snarare en generalisering av effekter som vi satt ihop baserat på vår erfarenhet av vad olika kunder har beställt tidigare av oss.

Grund – Det som ingår i alla paket

När du som kund beställer pyroteknik eller andra effekter till ditt evenemang av oss på KTH Fyrot så kommer du bli tilldelad en kontaktperson från oss som har hand om just ditt evenemang. Kontaktpersonen kommer tillsammans med dig att ta fram de rätta effekterna och mängderna för att maximera upplevelsen för era gäster.

KTH Fyrot levererar en helhetslösning för ert evenemang. Det betyder att vi är med er och planerar. Går igenom lokalerna för att identifiera säkerhetsrisker. Samt säker placering av effketer i förhållande till arkitektur, möblemang, samt var gäster och personal kommer uppehålla sig. Vi kommer ha personal på plats som tar hand om avfyrningen så den sker på ett säkert sätt. Sen efteråt så kommer vi rigga ned de avfyrade effekterna och vår utrustning innan vi ger oss av.

Vissa typer av effekter behöver tillstånd av polis. Främst utomhus fyrverkerier. Det är vi från KTH Fyrot som söker de nödvändiga tillstånden hos polisen. Vi har god kontakt med polisens tillståndsenhet och har hittills aldrig blivit nekade ett tillstånd. Markägarens tillstånd behövs alltid för alla typer av pyroteknik.

Lilla paketet

Detta paket är för få effekter som är lätta att rigga och avsedd för mindre evenemang om ca 10 – 20 gäster. Där avfyrningen kommer ske från en lättillgänglig plats.

Exempel på sådana saker är födelsedagsfest där man vill ha isfacklor som går av när tårtan kommer in. Eller enklare mindre utomhusfyrverkeri bestående av så kallade konsumenttårtor med något enstaka singelskott som final.

Ett annat alternativ är om det skall regna ned konfetti eller så kallade streamers vid ett tillfälle under festen.

Pris: ca 1500 kr – 2000 kr

Mellanpaketet

Detta är för lite större evenemang med ca 20 – 50 gäster. Där riggningen är mer komplex, eller om flera separata platser behöver riggas för antingen simultan eller sekventiell avfyrning.

Exempel på dessa skulle vara om man vill kombinera isfacklor med konfettiregn under samma evenemang men med olika avfyrningstider.

Eller om man vill ha ett utomhusfyrverkeri av en mer komplex art där vi kombinerar ihop så kallade tårtor med singelskott och anpassar effekter mer i detalj efter kundens önskemål.

Pris: ca 2000 kr – 5000 kr

Stora paketet

Detta är för de större festerna med fler än 50 gäster där man vill ha mycket effekt.

Exempel på dessa skulle vara en gala, större sittning och dess like. Där man vill ha multipla avfyrningar av till exempel konfetti under kvällen, ackompanjerat med scenpyroteknik.

För utomhusfyrverkerier så sätter vi här ihop ett unikt helt kundanpassat ackompanjemang. I detta paket kan vi också erbjuda att synka avfyrningen till musik.

Vill man ha transparanger, så kallad eldskrift, så kan vi även här ordna med detta. Ni ger oss meddelandet och storleken ni vill ha skriften i så bygger vi ihop, riggar, och avfyrar er transparang på utsatt tillfälle.

Pris: 5000 kr och uppåt. Riktpris ca 10 000 kr.